Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık
 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Ziyareti
27 Ekim 2022 tarihinde, Mimarlık ve Tasarım Kulübü 2022 - 2023 dönemi yönetim kurulu öğrencileri ve kulüp danışmanı Öğr. Gör. Burak Kaan Yılmazsoy, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ziyaretinde bulunarak, Şube Başkanı Esin Köymen ile söyleşi gerçekleştirmiştir. Esin Köymen tarafından öğrencilere kitap hediye edilmiştir.