Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık
 Sürdürülebilir ve Beslenmeye Duyarlı Gıda Sistemleri: Gezegenin Sınırları Yaklaşımı
Beslenme sektörler üstüdür ve dolayısıyla çok-sektörlü bir eylem gerektirmektedir. 2021 Eylül ayında ilk kez gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesine giderken (analiz yazıldığı sırada), hükümet dışı kuruluşlardan, hükümetlerden ve özel sektörden aktörler gıda sistemlerinin dönüşümüne yönelik tartışmaları kolaylaştırmak amacıyla ortak çalışmalar yapmaktadır. Küresel olarak, gıda sistemleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında özetlenen çeşitli rolleri ele almakta başarısız olmaktadır. Yetersiz beslenmenin üçlü yükünün (açlığın, aşırı beslenmenin ve gizli açlığın bir arada bulunmasının) maliyeti dünya çapında artmaktadır. Aynı zamanda, gıda sistemlerine yönelik faaliyetler iklim, toprak, temiz su sistemlerinin yanında biyokimyasal döngüler ve biyosfer bütünlüğü gibi pek çok dünya sistemi süreci üzerinde çok büyük bir baskı oluşturmaktadır. Adil, sürdürülebilir ve sağlıklı gıda ortamları gıda ve beslenme güvencesini sağlamanın ön koşullarıdır. Dolayısıyla, gezegenin sınırları çerçevesinde herkes için erişilebilir ve besleyici gıda temin etmek için gıda sistemlerinin dönüşümü vazgeçilmezdir.

 

Analiz için lütfen tıklayınız.

 

Daha fazla bilgi için:

http://ipc.sabanciuniv.edu/tr
http://twitter.com/ipc_ipm
http://www.facebook.com/IstanbulPolicyCenter

https://www.instagram.com/ipc_ipm/

https://www.youtube.com/c/IstanbulPolicyCenter

 

İstanbul Politikalar Merkezi