Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık
 V. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu


Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer anısına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen V. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu, 24 Mart 2022 tarihinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde yapılacaktır.


Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent ÖZER'in anısına 2017 yılından bu yana düzenlenmekte olan "Çağdaş Mimarlık ve Sanat" konulu sempozyumun beşincisi 24 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul Resim-Heykel Müzesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Siz değerli öğrencilerimizin katılmasından mutluluk duyarız.

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Ebru Özeke Tökmeci
Prof. Dr. Aylâ Antel
Prof. Dr. Filiz Özer
Dr. Y. Müh. (Mimar) Doğan Hasol
Dr. Öğr. Üyesi Özge Gündem
Arş. Gör. Fırat Kaya
Arş. Gör. Taybuğa Aybars Mamalı
Arş Gör. Mehmet Sinan Tarakçıoğlu

Program

24.03.2022 Perşembe

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

10.30 - 12.00 I. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Ayla Antel

Doç. Dr. Sıla Durhan: “Kentsel Bellekte Mimarlık ve Sanat Birlikteliği: Apartmanların Seramik Duvar Panoları”

Prof. Zeliha Berksoy: “Yirminci Yüzyıl Sanat’ı ve Tiyatro Ekolleri”

Prof. Dr. Kamran İnce: “ Domes & Domes & Domes”

13.00 - 14.30 II. Oturum

Moderatör: Doç. Dr. Meltem Özkaraman Şen

Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslan Dinçay: “İç Mekânda ‘Modern’… Anlamsal Karşılıkları Sinema Üzerinden Okumak”

Prof. Dr. Filiz Özer: “Pop-Art’ın Mimariye ve Eşya Tasarımına Etkisi”

Mimar Nevzat Sayın: “Mimaride Estetik Bir Mesele Olarak Sanat”

15.00 - 16.30 III. Oturum

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Özge Gündem

Dr. Öğr. Üyesi Efe Duyan: “Şiirin Mimarlığı: Mimari Kompozisyon Öğelerinin Şiirde Kullanımı”

Prof. Dr. Murat Şen: “Islak Kent Projesi ile Kente Bakış”

Dr. Öğr. Üyesi Can Aytekin: “ Resim Mimari İlişkisi: Boş Ev Sergisi”

sempozyum