Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği
 Bilg./Yzlm.Müh.liği Yabancı Uyruklu Misafir Öğrencileri Tanışma Toplantısı
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlıklarında kayıtlı olan Misafir Öğrencilerimizle bir Tanışma, (varsa) problemler ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla 11 Kasım 2021 saat 14:00'da https://meet.google.com/irk-apsw-sim linki üzerinden bir ONLINE Toplantı yapılacaktır. Tüm Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Misafir Öğrencilerimizi bekliyoruz.