Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği
 Kulüp Etkinlikleri
Siber Güvenlik Kulüp Başkanı UTKU YILDIZ (200403713@ogr.gelisim.edu.tr) ve Yazılımcı Gençler Kulüp Başkanı olarak da Muhammed Ali TANRIVERDi (muhammed.tanriverdi@ogr.gelisim.edu.tr) belirlenmiştir. Kulüp Başkanları faaliyetlerini Öğrenci Temsilcimiz YAKUP ÇİFCİ (190403155@ogr.gelisim.edu.tr) koordinatörlüğünde yürüteceklerdir.Söz konusu külüpler bazında icra edilmesi talep edilen tüm etkinlikler en az 15 gün önce kulüp başkanlarına bildirilecek ve planlama faaliyetleri başlatıcaktır. Bahse konu külüp faaliyetleri ilgili kulüp WEB sayfalarından Duyuru/Haber olarak yayımlanacaktır.