Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği
 İGÜ Yaz Uzay Okulu
İGÜ Yaz Uzay Okulunda İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDIN "Uzay ve Yapay Zeka: R2D2, Mr. Data ve Ötesi" konulu bir sunum yapmıştır.