Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi


 Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığında Değişiklik


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına Doç. Dr. Fatih Koçan asaleten atanmıştır. Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koyuncu görevine devam etmektedir.