Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları açıldı
Mühendislik Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları açıldıMühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı Açılmasının Gerekçesi ve Konusu

Fakültemizde sekiz mühendislik lisans programına da yönelik olması ve yakın çevrede çok sayıda sanayi kuruluşunun bulunması nedeniyle, olası öğrenci talebinin çok olacağı öngörülerek, disiplinler arası bir mühendislik programı olan Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programının açılmasına karar verilmiştir.

Mühendislik Yönetimi, var olan ve gelişmekte olan teknolojilerin ve ilişkili üretim sistemlerinin yönetiminde en uygun kararların alınmasına ve uygulanmasına yönelik bir programdır. Gerek stratejik ve gerekse operasyonel düzeylerdeki konularla ilgilenir. Mühendislik Yönetimi, bir ürünün, cihazın, yapının veya makinenin tasarımında, üretiminde, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmek konularında donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mühendislik Yönetimi programlarının MBA programlarından farkı, mühendisleri var olan teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi ve becerilerini kazandırmasıdır.

Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi var olan ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimliliği, kaliteyi ve küresel anlamda rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmak içindir. Mühendislik Yönetimi, Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer alan bir disiplinler arası bir programdır.


Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programının Kapsamı ve İlgili Olduğu Mühendislik Dalları

Mühendislik Yönetimi programı, öğrencilerine şu alanlarda çalışma olanağı sunmaktadır: Ar-Ge Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri, Dağıtım Yönetimi, Elektronik Ticaret, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol, Üretim Yönetimi, Sayısal / Çok Ölçütlü Karar Verme Model ve Teknikleri, Stratejik Yönetim ve Teknoloji Yönetimi. Bu program Endüstri Mühendisliği, İşletme, Bilgisayar, Makine, Mekatronik ve İnşaat Mühendisliği gibi bilim alanlarında yetişmiş kişilere, etkin ve verimli kaynak kullanımı konusunda yönetsel becerilerini geliştirme ve yönetim basamaklarında ilerleme olanakları sağlamaktadır.İGÜ_Mühendislik Yönetimi_YÖKyazısıHaberler

Tüm Haberler