Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Workshop I: Tarihi Mekânları Anlamak ve Kızkulesi
 Workshop I: Tarihi Mekânları Anlamak ve KızkulesiMimari Tasarım III Öğrencileri proje konuları kapsamında Kızkulesi’ni ele aldıkları poster çalışmasını atölyelerinde sergilediler.
 
2018-2019 Öğretim yılı Güz Dönemi Mimari Tasarım III MIM309 kapsamında Tarihi Mekânları Anlamak ve Kızkulesi içerikli öğrencilerin tasarlayacakları müze öncesinde bir workshop etkinliği düzenlenmiştir. Tasarım çalışmalarının bir parçası olarak hazırlanan etkinlikte Kızkulesi’ni inceleyen öğrenciler, fikirlerini hazırladıkları posterlerle ortaya koydular. Binlerce yılı aşan tarihi, İstanbul için önemi ve edebiyattaki yerinin ön plana çıktığı çalışmalarda öğrenciler Kızkulesi için birçok fikir geliştirdiler. 
 
Prof.Dr. H. Şule Karaaslan, Dr. Öğr. Üyesi Kutlu Alemdar, Dr. Öğr. Üyesi İlke Ciritçi ve Dr. Öğr. Üyesi Gül Yücel’in yürütücülüğündeki Mimari Tasarım III atölyesinde, öğrenciler biri tarihi kent merkezinde olmak üzere iki farklı yerde müze tasarlayacaklar.
 

Haberler

Tüm Haberler