Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi


 Zemin İyileştirme Uygulamaları Konferansı

Zemin iyileştirme uygulamaları hakkında konferans düzenlendi
Zemin iyileştirme uygulamaları konferansında Sn. Habip Koçak KÖSE 25 farklı şantiyenin zemin bilgileri, zemin güçlendirme uygulamaları, bu uygulamaların nedenleri, süreçte yaşanılan problemler, kullanılan yöntemler ve araç-gereç, uygulama öncesi saha ve çevre taraması ve fotoğraflanması, can ve mal kaybını önlemek adına alınan önlemlerden bahsetmiştir. Öğrencilerin ve bölüm hocalarının ilgi gösterdiği konferansta sorulan bir çok soruda konuğumuz tarafından detaylı açıklamalarla karşılığını bulmuştur. Konferans, katılımcıların yoğun takdir ve tebrikleriyle sona ermiştir. 

 Zemin Uygulamaları Konferansı(TÜRKÇE)


Haberler

Tüm Haberler